Gru
22

Na Antenie TVP Historia został wyemitowany program z krótkim epizodem Liberatora EW250L, którego historię i pamięć o Lotnikach chcemy upamiętnić poprzez:

www.liberatorew250.com.pl

>>Kryptonim MUZEUM – Szlak Amii Krajowej odc. 12

Wrz
06

W dniu trzeciego września, na terenie gminy Opatowiec odbyły się uroczystości upamiętniające wybuch II Wojny Światowej.

Rozpoczęto je Mszą Świętą w kościele pw. Św. Barbary w Kocinie, odprawioną w intencji poległych żołnierzy przez proboszcza parafii – ks. Wojciecha Michalskiego. Po Mszy Świętej przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kociny, poczty sztandarowe OSP Kocina i Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, delegacja Urzędu Gminy, mieszkańcy sołectwa, druhowie OSP w Kocinie oraz przybyli goście przemaszerowali na cmentarz parafialny pod zbiorową mogiłę, w której spoczywają żołnierze Armii „Kraków”: Jan Bugaj, Stanisław Feliksik, Adolf Fiszer, Józef Koryczan, Kazimierz Kirkier, Władysław Ściwiarski, Wilhelm Stera, Stefan Tekielak, Mikołaj Zając, Jan Zalego, Marian Winiarski oraz 15 niezidentyfikowanych poległych Żołnierzy Września ’39 r.

Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk, Sołtys wsi Kocina – Marek Pluta oraz Pani Maria Walocha – Grela w swoich wystąpieniach wspomnieli o wydarzeniach które rozegrały się na okolicznych polach. Następnie odbył się apel poległych, odczytany przez Komendanta Gminnego OSP Tadeusza Nura, po którym na żołnierskim grobie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Delegacja Urzędu Gminy w Opatowcu złożyła również kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza w Charbinowicach, symbolu walk o niepodległość z dnia 14 stycznia 1945r.

Kulminacyjną częścią obchodów 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej były uroczystości pod  pomnikiem Legionisty, Żołnierza Września ’39 r. oraz Partyzanta 1939-1945r. w Ksanach., prowadzone przez Elżbietę Szczęsną-Kusak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowcu. Obchody rozpoczęła Msza Święta polowa, odprawiona przez ks. Dziekana Marka Małczęcia. Oficjalną część uroczystości rozpoczęto hymnem państwowym. Następnie Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk wspomniał o Żołnierzach, którzy oddali życie w walce o wolność Ojczyzny. Podkreślił, że coroczne obchody są dowodem pamięci o nich. Podziękował również za obecność pocztom sztandarowym OSP Ksany, SP Krzczonów, Harcerzom zrzeszonym przy ZS w Opatowcu, mieszkańcom, gościom, a także  dzieciom i młodzieży.

Wojsko Polskie reprezentował ppłk. Jarosław Molisak. W imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej przybył asp. Mariusz Żulichowski. Obecny był również Radny Rady Powiatu Marian Gruszka oraz Radny Rady Gminy Zbigniew Bugajski. Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Pułk Żuawów Śmierci” z Buska Zdroju – dowodzona przez ppor. Roberta Osińskiego swoją obecnością uświetniła uroczystość oraz oddała salwę honorową.

Przybyłe na uroczystość delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze. Uroczystości zakończono programem artystycznym, zaprezentowanym przez uczniów z Opatowca. Na zakończenie, sołtys Jarosław Szumilas w imieniu mieszkańców Ksan, podziękował wszystkim przybyłym za ich obecność i godne upamiętnienie wydarzeń z tamtych lat.

Uroczystości organizowane były przy współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec w ramach Programu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”.

Wójt Gminy Opatowiec składa podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie i przebieg tych patriotycznych uroczystości.

 Bitwa pod Ksanami

 
Zdjęć w galerii: 74

Lip
12

Już po raz osiemnasty na opatowieckich błoniach odbył się Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich.

Ta dwudniowa, ponadregionalna impreza, jak co roku przyciągnęła licznych gości z kraju 
i z zagranicy, podobnie jak goście dopisała również pogoda.  

Organizatorami Championatu byli: Wójt Gminy Opatowiec, Starosta Powiatu Kazimierskiego i Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach. Championat objął patronatem Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, a patronat medialny sprawowały: TVP Kielce, Radio Kielce, Echo Dnia i Tygodnik Ponidzia.

Przez cały weekend na malowniczych opatowieckich błoniach prezentowali swoje konie prywatni hodowcy z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i łódzkiego. 

W sobotę 8 lipca odbyła się pierwsza część championatu obejmująca wycenę koni w poszczególnych klasach i ocenę użytkową w tzw. korytarzu.

W niedzielę 9 lipca, podczas drugiego dnia końskich zmagań dokonano wyceny koni w poszczególnych klasach oraz wybrano Super-Championa 2017 r., którym został dwuletni ogier Decybel First z Gołuchowa (woj. podkarpackie). Ogółem zaprezentowano 38 koni, w tym 15 ogierów i 23 klacze. Oceniała je komisja w składzie: Barbara Galuba – przewodniczący, Tadeusz Głoskowski, Andrzej Goraus i Jarosław Skoczkowski – członkowie. 

Tytuł Championa Hodowlanego Ogierów 2017 zdobył „Epos AA” z Klepaczy, gm. Brody (woj. świętokrzyskie), a tytuł Championa Hodowlanego Klaczy 2017 zdobyła „Hegzema”, Gołuchów, gm. Łańcut (woj. podkarpackie). 

Oficjalnego otwarcia dokonał Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk witając przedstawicieli władz szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego, przedstawicieli samorządów gmin oraz wszystkich przybyłych na wystawę miłośników koni. Szczególne miejsce zajęło wspomnienie i podziękowanie dla zmarłego Wojciecha Janowskiego – inicjatora i współtwórcy Championatu Koni Małopolskich w Opatowcu, wielkiego pasjonata, hodowcy i miłośnika koni arabskich i małopolskich.      

Po oficjalnym otwarciu głos zabrali: Poseł na Sejm RP – Krystian Jarubas, Tadeusz Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Jan Nowak – Starosta powiatu kazimierskiego, Józef Cepil – Zastępca Dyrektora Regionalnego ARiMR w Kielcach oraz Robert Jedliczka Prezes Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach. W imieniu Jarosława Gowina – Wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego list odczytała Natalia Rajtar, W imieniu Agaty Wojtaszek – Wojewody Świętokrzyskiego – list odczytał Paweł Faryna Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach

Na opatowieckie Błonia licznie przybyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP – Krystian Jarubas, Tadeusz Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Janusz Śledziński – długoletni, emerytowany dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Michał Szczerba i Zbigniew Jakubas – Członkowie Zarządu Powiatu Kazimierskiego,  Marek Augustyn – Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego wraz z Radnym Marianem Gruszką, Andrzej Gądek – Przewodniczący Rady Powiatu Buskiego.

Obecni byli: Andrzej Malec – Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec wraz z Radnymi, Maria Kasperek – Wójt Gminy Czarnocin, Paweł Zagaja – Wójt Gminy Nowy Korczyn, Marek Kaźmierczyk – Wójt Gminy Rzeczyca, Józef Zuwała – Wójt Gminy Bejsce, Kazimierz Warszawa – Przewodniczący Rady Gminy Czarnocin, Józef Cepil –Zastępca Dyrektora Regionalnego ARiMR w Kielcach, Jan Kopeć – Wiceprezes Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Hodowców koni reprezentowali Robert Jedliczka – Prezes OZHK Kielce i Przemysław Janowski – Prezes placówki terenowej OZHK w Kazimierzy Wielkiej.

Przybyli również: ppłk Jarosław Molisak – Komendant WKU Busko-Zdrój, kpt. Marcin Żarek – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej, Adrian Ścipiór – Kierownik Terenowej Placówki KRUS w Kazimierzy Wielkiej, Ewa Luboń-Stefanek – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Janusz Skoczek – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Adam Półtorak – Dyrektor Oddziału BS w Nowym Korczynie, Mirosław Magnes – Sekretarz UMiG Skalbmierz, Prezes LGD „Perły Ponidzia”.

Byli również: Łukasz Marzec – Sekretarz Gminy Opatowiec, Anna Klimaszewska-Luty – Skarbnik Gminy Opatowiec, Kierownicy jednostek podległych i pracownicy Urzędu Gminy Opatowiec, Prezesi jednostek OSP z terenu Gminy Opatowiec wraz z druhami strażakami, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Opatowiec, Sołtysi, przedstawiciele Rad Sołeckich, przedsiębiorcy z terenu Gminy Opatowiec i gmin ościennych, Mieszkańcy Gminy Opatowiec i Goście, Hodowcy i Wystawcy koni. Nie zabrakło również przedstawicieli mediów, wśród których obecny był m.in. Adam Ligiecki z Echa Dnia.

Jak co roku nieodłączną częścią Championatu była prezentacja bogatego dorobku i oferty promocyjnej gminy Opatowiec, powiatu kazimierskiego i instytucji działających na tym terenie, pokazy bryczek i zaprzęgów konnych wraz ze sztuką powożenia oraz umiejętności i kunszt jazdy konnej. Tradycyjnie historyczną prezentację przedstawił publiczności Szwadron Kawalerii Ochotniczej im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w barwach 13 Pułku Ułanów Wileńskich.

Część artystyczna rozpoczęła się od występu orkiestry dętej OSP Kocina, która zaprezentowała utwory patriotyczne. 

Następnie na scenie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, grę na instrumentach, układy taneczne i inne umiejętności uczniowie i absolwenci Zespółu Szkół w Opatowcu, Szkoły Podstawowej w Krzczonowie oraz uczestnicy zajęć koła muzycznego działającego przy Domu Kultury w Opatowcu.  Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko promocyjne gminy Opatowiec, na którym czekały liczne gadżety, widokówki oraz materiały zawierające informacje o gminie i jej atrakcjach. Stoiska promocyjne przygotowały m.in Zespół Szkół w Opatowcu, KRUS Kazimierza Wielka, BS Kielce Oddział Nowy Korczyn, ARiMR Oddział w Kazimierzy Wielkiej, WKU Busko-Zdrój oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec, prezentujące wystawę upamiętniającą Józefa Piłsudskiego i pierwsze boje Legionistów na terenie gminy Opatowiec, 

Tradycyjnie nie zabrakło Pań z Kół Gospodyń Wiejskich, które częstowały przybyłych gości lokalnymi przysmakami podkreślając bogatą tradycję kulinarną regionu. Stoiska przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z Rogowa, Kamiennej, Kociny, Krzczonowa, Rzemienowic i Senisławic. 

Po zakończeniu części oficjalnej Championatu, po występach dzieci i młodzieży, wystąpiły gwiazdy wieczoru, zespoły: Lesioki, CamaSutra i Soleo. Późnym wieczorem niemal do białego rana trwała zabawa taneczna przy muzyce zespołu Top Secret. Część artystyczną prowadziła dyrektor Instytucji Kultury w Opatowcu – Beata Adamczyk.

Wsparcia finansowego XVIII Świętokrzyskiego Młodzieżowego Championatu Koni Małopolskich udzielili: Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Opatowiec, F.H.U. Agro Plus – Piotr Kowalczyk – Rogów, P.H.U. Transtech – Stanisław Stankiewicz – Opatowiec, Bank Spółdzielczy w Kielcach, F.H.U. Instalacje Elektroenergetyczne – Mieczysław Boksa – Rogów, Zajazd Wiśniewskich – Kraśniów, F.H.U. Walasek – Tomasz Walasek – Nowy Korczyn, Firma Tranzbed – Lesław Przeniosło – Nowy Korczyn, F.H.U. – Wiesław Gwóźdź – Opatowiec, Auto KR-Gaz – Rafał Kański – Opatowiec. 

Wójt Gminy Opatowiec dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezy, w tym również do zapewnienia bezpieczeństwa podczas jej trwania: Wspólnocie Opatowieckiej za udostępnienie Błoń, jednostkom OSP z terenu gminy, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej z Opatowca, służbom porządkowym, policji, pracownikom pogotowania ratunkowego, inspekcji weterynaryjnej, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, dyrektorom szkół, pracownikom oświaty, dzieciom i młodzieży oraz wszystkim, którzy nie zostali tu wymienieni.

Gratulujemy zwycięskim hodowcom, gościom i mieszkańcom dziękujemy za przybycie. Zapraszamy za rok.

Protokoły wyboru czempiona hodowlanego

Zapraszamy do obejrzenia wideorealacji:

XVIII Championat Koni Opatowiec 2017 – powitanie

XVIII Championat Koni Opatowiec 2017 – wybór czempiona 

XVIII Championat Koni Opatowiec 2017 – festyn

XVIII Championat Koni Opatowiec 2017 – pokazy jeździeckie

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć poniżej:

 

Lip
11

Dnia 2 lipca 2017 roku na stadionie KS Sparta odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.

Komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej – kpt Marcina Oziębłę oceniła 11 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych, 3 Kobiece Drużyny Pożarnicze,5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „chłopięcych” i 4 „dziewczęce”. 

Wzorem poprzednich lat, druhowie startowali w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 
7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe tzw. bojówka.

W zawodach zaprezentowały się również drużyny strażackie z terenu gminy Opatowiec, tj:.
OSP Kocina, OSP Krzczonów, Kobieca Drużyna Pożarnicza OSP Krzczonów, Młodzieżowa „chłopięca” Drużyna Pożarnicza OSP Ksany oraz Młodzieżowa „dziewczęca” Drużyna Pożarnicza OSP Kocina. 

Zmagania drużyn zostały nagrodzone przez Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcina Oziębłę. Wójta Gminy Opatowiec, który ufundował dyplomy i nagrody reprezentował  Zastępca Wójta – Pan Łukasz Marzec.

Zawody sportowo-pożarnicze są sprawdzianem umiejętności drużyn strażackich, a ich organizowanie ma na celu mobilizować i usprawniać ich zdolność bojową oraz przygotować najlepsze z drużyn do udziału w zawodach wyższego szczebla.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

Protokół z X Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych

 
Zdjęć w galerii: 98

 

Cze
19

Zawody Sportowo-Pożarnicze, na których prezentowały swoje umiejętności i gotowość bojową jednostki OSP z terenu naszej gminy odbyły się w dniu 18 czerwca 2017r.

Wspaniała, słoneczna pogoda gwarantowała emocje, sportową rywalizację i dobrą zabawę dla bardzo licznie zgromadzonej publiczności.
Celem zawodów było sprawdzenie oraz podnoszenie gotowości bojowej i umiejętności strażaków poprzez sportową rywalizację, a także kultywowanie wśród młodego pokolenia pięknej tradycji związanej z ochroną przeciwpożarową.
Uroczystego otwarcia Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dokonał Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu – Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk.
Na zawody przybyli: kpt. Marcin Żarek – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, Radni Powiatu, Radni Gminy, Sołtysi oraz Mieszkańcy gminy Opatowiec i Goście. Oprawę muzyczną podczas zawodów sportowych zapewniła orkiestra dęta  z Kociny. Defiladę uczestniczących jednostek poprowadził Komendant Gminny OSP dh Tadeusz Nur.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska, a sędzią głównym zawodów był mł. kpt. Rafał Kozłowski.
Podczas zawodów Prezydium Zarządu Głównego OSP RP dokonało uroczystego odznaczenia zasłużonych druhów. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: dh Bogusław Makuch i dh Marek Wiśniewski, natomiast Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowano: dh. Wojciecha Stoksika i dh. Łukasza Góraka. Odznaką  OSP „Za wysługę XX lat” udekorowano dh. Wojciecha Stoksika.

W zawodach wzięło udział 7 jednostek OSP, 1 Kobieca Drużyna Pożarnicza, 1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt i 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców. 
Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach tj. sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe.

W kategorii OSP ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:
I miejsce: OSP Krzczonów, II miejsce: OSP Kocina, III miejsce: OSP Charbinowice kolejne miejsca zajęli: OSP Rzemienowice, OSP Mistrzowice, OSP Opatowiec, OSP Ksany.
KDP: I miejsce KDP Krzczonów, MDP dziewcząt: I miejsce MDP Krzczonów,
MDP chłopców: I miejsce: MDP Ksany, II miejsce: MDP Opatowiec, III miejsce: MDP Kocina.
Gmina Opatowiec ufundowała dyplomy i sprzęt gaśniczy dla dorosłych drużyn, które uplasowały się na miejscach 1-3, a wszyscy uczestnicy pozostałych kategorii wiekowych (kobiety i młodzież) otrzymali indywidualne nagrody rzeczowe.
Składamy serdeczne podziękowania dla mieszkańców Krzczonowa na ręce Sołtysa Mariana Gruszki za wzorowe przygotowanie i organizację zawodów.

Wszystkim mieszkańcom gminy Opatowiec oraz gościom za liczne przybycie na zawody i gorący doping serdecznie dziękujemy.

 

Cze
14

Urząd Gminy w Opatowcu informuje, iż w okresie 01.07.2017r. – 30.06.2018r. odpady komunalne z terenu gminy odbierać będzie ZGOK Sp. z o.o. Rzędów, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy.

Termin odbioru odpadów w miejscowościach: Charbinowice, Kamienna, Kocina, Krzczonów, Ksany, Rzemienowice, Trębaczów.

Dla odpadów zmieszanych, niesegregowanych przypada raz w miesiącu: 20 lipca, 17 sierpnia, 21 września, 19 października, 16 listopada i 21 grudnia.

Dla odpadów segregowanych przypada raz w miesiącu: 27 lipca, 24 sierpnia, 28 września, 26 października, 23 listopada i 28 grudnia.

Odpady wielkogabarytowe – 14 września.

————————————————————————————————————

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w II połowie 2017 r. (do pobrania). 

Maj
08

w sprawie przeprowadzenia zbiórki publicznej na budowę Hospicjum w Busku-Zdroju, która odbędzie się w dniu 14 maja 2017 roku w Parafiach Kocina oraz Sokolina.

Lut
12

Zebranie Wiejskie z udziałem Wójta Gminy w miejscowości Kocina odbędzie się w dniu 18.02.2017 r. o godz. 16.30.

 

Lut
03

W dniu 31 stycznia 2017 r. w Sali Domu Kultury w Opatowcu odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu.

Sprawozdanie z działalności złożył Prezes Zarządu Sławomir Kowalczyk i Skarbnik Zarządu Henryk Kryca. Omówiono plan działalności jednostek OSP z terenu gminy, m.in. terminarz zebrań sprawozdawczych, uroczystości państwowych i lokalnych a także zawodów sportowo-pożarniczych.

Po omówieniu bieżących spraw jednostek strażackich z terenu gminy, przystąpiono do wyboru Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu. Komendantem Gminnym Związku OSP w Opatowcu został wybrany dh Tadeusz Nur z OSP Kocina. Dh Wiesław Gwóźdź został członkiem Zarządu Gminnego OSP w Opatowcu w miejsce śp. dha. Jarosława Gwoździa.

1_spotkanie_zosp_rp.jpg

4_spotkanie_zosp_rp.jpg

Sty
19

Wójt Gminy Opatowiec zaprasza wszystkich mieszkańców, którzy wypełnili i złożyli ankiety dotyczące zamiaru uczestniczenia w programie instalacji kolektorów słonecznych orazpaneli fotowoltaicznych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 26 stycznia 2017 roku (czwartek) w Domu Kultury w Opatowcu z podziałem na miejscowości:
– o godz. 11:00 dla mieszkańców sołectw: Kocina, Ksany, Krzczonów, Trębaczów, Charbinowice, Kamienna, Rzemienowice  
– o godz. 14:00 dla mieszkańców sołectw: Urzuty, Ławy, Opatowiec, Wyszogród, Kobiela, Chwalibogowice, Kraśniów, Senisławice, Chrustowice, Mistrzowice, Kęsów, Podskale, Rogów.

Przedmiotem spotkania będzie zapoznanie uczestników z planowaną inwestycją, omówienie specyfiki oraz dostępnych rodzajów Odnawialnych Źródeł Energii, a także objaśnienie wzoru i sposobu wypełniania ankiet. Spotkanie poprowadzą specjaliści z zakresu OZE, którzy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.